مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی در سطح استان 1398/02/10 1398/02/17
انجام آماربرداری دور سوم از منابع و مصارف چاههای بهره برداری محدوده مطالعاتی 1398/02/10 1398/02/17
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی 1398/02/03 1398/02/07
انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی 1398/02/02 1398/02/07
انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی 1398/01/27 1398/02/07
انجام انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آب 1398/01/18 1398/01/22
انجام عملیات علاج بخشی سیستم هیدرومکانیکال جهت ایجاد بستر لازم برای رهاسازی آب به دریاچه 1398/01/18 1398/01/24
انجام عملیات علاج بخشی سیستم هیدرومکانیکال 1398/01/17 1398/01/24
عملیات علائم بخشی سیستم هیدرومکانیکال جهت ایجاد بستر لازم برای رها سازی آب 1398/01/11 1398/01/24
واگذاری انجام عملیات علاج بخشی سیستم هیدرومکانیکال جهت ایجاد بستر لازم برای رهاسازی آب به دریاچه 1397/12/27 1398/01/24
صفحه 3 از 82