مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غرب... 1399/04/19
واگذاری خرید و حمل انواع میلگرد AIII به اقطار 16، 14 و 18 و وزن حدود 254 تن 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه خرید و حمل انواع میلگرد آجدار AIII به اقطار 25 و 32 و وزن حدود 610 تن 1399/04/12 1399/04/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل 7/253 تن میلگرد آجدارA III در سایزهای 14 ، 16 و 18 پروژه احدا... 1399/04/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل 5/609 تن میلگرد آجدارA III در سایزهای 25 و32 طرح مرمت و بازساز... 1399/04/16
واگذاری خرید و حمل انواع میلگرد AIII به اقطار 16، 14 و 18 و وزن حدود 254 تن 1399/04/09 رجوع به آگهی
خرید و حمل انواع میلگرد آجدار AIII 1399/04/09 1399/04/16
واگذاری فعالیت های اداری و پشتیبانی امورات جاری 1399/03/10 1399/03/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری و پشتیبانی امورات جاری در سطح استان آذربایجان غربی 1399/03/17
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه تهیه، ساخت و حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک و الکتری... 1399/03/10
صفحه 4 از 92