مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات باقی مانده اتصال زرینه رود به سیمینه رود و انتقال آب به پیکره دریاچه ارومیه 1397/11/24 1397/12/02
واگذاری خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدهاو تاسیسات، امور و ادارات منابع آب 1397/11/24 1397/11/29
عملیات لایروبی و اصلاح دایکهای کناری رودخانه 1397/11/18 1397/11/25
عملیات لایروبی و اصلاح دایکهای کناری رودخانه 1397/11/15 1397/11/25
واگذاری عملیات سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه 1397/11/13 1397/11/18
واگذاری انجام عملیات رپرگذاری رودخانه 1397/11/10 1397/11/16
عملیات سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه 1397/11/10 1397/11/18
واگذاری انجام عملیات رپرگذاری رودخانه 1397/11/07 1397/11/16
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدهاو تاسیسات، امور و ادارات منابع آب 1397/10/22 1397/10/29
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدهاو تاسیسات، امور و ادارات منابع آب 1397/10/19 1397/10/29
صفحه 6 از 82