مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی 1398/01/27 1398/02/07
انجام انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آب 1398/01/18 1398/01/22
انجام عملیات علاج بخشی سیستم هیدرومکانیکال جهت ایجاد بستر لازم برای رهاسازی آب به دریاچه 1398/01/18 1398/01/24
انجام عملیات علاج بخشی سیستم هیدرومکانیکال 1398/01/17 1398/01/24
عملیات علائم بخشی سیستم هیدرومکانیکال جهت ایجاد بستر لازم برای رها سازی آب 1398/01/11 1398/01/24
واگذاری انجام عملیات علاج بخشی سیستم هیدرومکانیکال جهت ایجاد بستر لازم برای رهاسازی آب به دریاچه 1397/12/27 1398/01/24
انجام انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آب 1397/12/26 1398/01/22
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی در سطح استان 1397/12/14 1397/12/16
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی در قالب قراردادهای حجمی 1397/12/14 1397/12/16
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه 1397/12/13 1397/12/15
صفحه 8 از 87