مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه ادامه احداث ادامه کانال های اصلی شبکه آبیاری و زهکشی 1389/06/16 1389/07/04
واگذاری پروژه سد مخزنی 1389/06/16 1389/07/04
واگذاری پروژه ترمیم و اصلاح مقاطع طولی و عرضی 1389/06/16 1389/07/04
واگذاری پروژه ترمیم و اصلاح مقاطع طولی و عرضی 1389/06/07 1389/06/22
واگذاری پروژه سد مخزنی گرده بین و ابنیه فنی 1389/06/06 1389/06/21
واگذاری پروژه ادامه احداث ادامه کانال های اصلی شبکه آبیاری و زهکشی 1389/06/04 1389/06/19
خرید انواع لوله های پلی اتیلن 1389/05/13 1389/05/28
خرید لوله های پلی اتیلن 1389/04/09 1389/04/24
واگذاری خدمات نقلیه سبک 1389/03/20 1389/04/04
واگذاری خدمات نقلیه سبک 1389/03/20 1389/04/04
صفحه 81 از 89