مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه احداث خط انتقال و شبکه توزیع پساب 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل و خدمات عمومی ساختمانهای اداری 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و جدولگذاری 1400/09/05 1400/09/08
مناقصه انجام امور حمل و نقل و خدمات عمومی ساختمانهای اداری و جنبی - عملیات اجرایی پروژه زیر سازی و جدولگذاری - عملیات اجرایی پروژه احداث خط انتقال و شبکه توزیع پساب 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور حمل و نقل و خدمات عمومی ساختمانهای اداری و جنبی - عملیات اجرایی پروژه زیر سازی و جدولگذاری- عملیات اجرایی پروژه احداث خط انتقال و شبکه توزیع پساب 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه داخلی مخابرات - خدمات بهره برداری سالانه تصفیه خانه های فاضلاب 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه داخلی مخابرات 1400/08/15 1400/08/17
مناقصه بهره برداری ازتصفیه خانه های فاضلاب 1400/08/15 1400/08/17
مناقصه عملیات اجرایی پروژه شبکه ۲۰ کیلو ولت و روشنایی 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه شبکه ۲۰ کیلو ولت و روشنایی تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه توزیع 1400/06/01 1400/06/06
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان 1400/05/12 1400/05/13
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه توزیع 1400/05/12 1400/05/13
مناقصه واگذاری پروژه های عملیات اجرایی 1400/05/11 1400/05/12
مناقصه واگذاری پروژه های عملیات اجرایی 1400/05/10 1400/05/12
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث زیرسازی آسفالت و جدولگذاری 1400/04/10 1400/04/10
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی از فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/10 1400/04/10
مناقصه نصب تجهیزات ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی از فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/10 1400/04/10
مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع 1400/04/10 1400/04/10
مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی از فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23