مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات شهرک ها و نواحی صنعتی 1397/11/15 1397/11/17
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات شهرک ها و نواحی صنعتی 1397/11/14 1397/11/17
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و انتظامات 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب شیرهای آتش نشانی و کنتورهای حجمی مخازن 1397/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب شیرهای آتش نشانی و کنتورهای حجمی مخازن در شهرک ها و نواحی صنعتی 1397/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب شیرهای آتش نشانی و کنتورهای حجمی مخازن در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب شیرهای آتش نشانی و کنتورهای حجمی مخازن در شهرک ها و نواحی صنعتی 1397/11/09 رجوع به آگهی
تکمیل پل بتنی به همراه زیرسازی و آسفالت-احداث شبکه 20 کیلو ولت-احداث آسانسور 1397/10/18 1397/10/20
جمع آوری خطوط غیر فعال و احداث شبکه 20 کیلوولت-احداث آسانسور 1397/10/18 رجوع به آگهی
تکمیل پل بتنی به همراه زیرسازی و آسفالت- تهیه و نصب شیرهای آتش نشانی و کنتورهای حجمی مخازن در شهرکها... 1397/10/17 1397/10/20
صفحه 1 از 27