مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بازنگری مطالعات و بروزرسانی طراحی و تهیه نقشه های اجرایی استقرار پروژه ، پیش تصفیه، شبکه جمع... 1398/07/28 1398/08/12
واگذاری بازنگری مطالعات و بروزرسانی طراحی و تهیه نقشه های اجرایی استقرار پروژه ، پیش تصفیه، شبکه جمع... 1398/07/25 1398/08/12
واگذاری امور خدمات عمومی 1398/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات عمومی 1398/04/17 رجوع به آگهی
بازسازی، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی 9 دستگاه اتوکلاور 1398/04/05 رجوع به آگهی
سرویس، نگهداری و آزمون عملکرد هودها و لامینار فلوهای موسسه و شعب مربوطه 1397/03/22 رجوع به آگهی
طراحی, خرید, تجهیزات و مصالح, ساخت, تست, راه اندازی و تحویل فضاهای تمیز آزمایشگاهی CLEAN ROOM به همر... 1397/02/30 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه(طیف سنج مادون قرمز) FT-IRNIR/MR 1397/02/30 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه (طیف سنج مادون قرمز) FT-IRNIR/MIR 1397/02/10 رجوع به آگهی
خرید علوفه دام 1397/02/04 1397/02/18
صفحه 1 از 5