مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری CASING 9-5/8 1394/01/10 1394/01/21
مناقصه تامین COMPOSTIE BLOCK VALVE 1394/01/10 1393/12/24
مناقصه تامین P/F PILOT & IGNATOR 1394/01/10 1393/12/23
مناقصه تامین قطعات گازی کمپرسور 1393/12/23 1393/12/09
مناقصه jerguson tress 1393/12/21 1394/01/26
مناقصه تامین wear bus hing 1393/12/21 1394/01/15
مناقصه تامین قطعات یدکی 1393/12/21 1394/01/15
مناقصه کامیون چاه پیمایی 1393/12/21 1393/12/20
مناقصه p/f machinefabrick fan impeller 1393/12/21 1394/01/17
مناقصه واگذاری خدمات پیگرانی هوشمند با محوریت بومی سازی فناوری و ساخت داخل پیگهای هوشمند 1393/12/19 1393/12/28
مناقصه واگذاری ارائه خدمات اداری و ماشین نویسی، تنظیفات و امور آبدارخانه 1393/12/17 1393/12/21
مناقصه واگذاری خدمات پیگرانی هوشمند با محوریت بومی سازی فناوری و ساخت داخل پیگهای هوشمند 1393/12/16 1393/12/25
مناقصه واگذاری ارائه خدمات اداری و ماشین نویسی، تنظیفات و امور آبدارخانه 1393/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین PARTS FOR AIRDRAYER 1393/12/03 1393/12/17
مناقصه تامین BALL VALVE 1393/12/03 1393/12/29
مناقصه تامین LINE PRESSURE OPERATTED ACTUOTOR CONTROL SYSTEM FOR SAFETY VALVE MODELE 1393/11/20 1393/11/01
مناقصه تامین لوازم یدکی LCV 1393/11/20 1393/10/24
مناقصه تامین قطعات یدکی 1393/11/20 1393/10/21
مناقصه تامین قطعات یدکی توربین 1393/11/20 1393/10/17
مناقصه تامین CONTROL VALVE -U.P.S 1393/11/20 1393/11/18
صفحه 1 از 87