کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
739441 مناقصه واگذاری CASING 9-5/8 استان تهران 1394/01/10 1394/01/21
739440 مناقصه تامین COMPOSTIE BLOCK VALVE استان تهران 1394/01/10 1393/12/24
739437 مناقصه تامین P/F PILOT & IGNATOR استان تهران 1394/01/10 1393/12/23
737645 مناقصه تامین قطعات گازی کمپرسور استان تهران 1393/12/23 1393/12/09
737214 مناقصه jerguson tress استان تهران 1393/12/21 1394/01/26
737206 مناقصه تامین wear bus hing استان تهران 1393/12/21 1394/01/15
737204 مناقصه تامین قطعات یدکی استان تهران 1393/12/21 1394/01/15
737202 مناقصه کامیون چاه پیمایی استان تهران 1393/12/21 1393/12/20
737198 مناقصه p/f machinefabrick fan impeller استان تهران 1393/12/21 1394/01/17
736068 مناقصه واگذاری خدمات پیگرانی هوشمند با محوریت بومی سازی فناوری و ساخت داخل پیگهای هوشمند استان تهران 1393/12/19 1393/12/28
735195 مناقصه واگذاری ارائه خدمات اداری و ماشین نویسی، تنظیفات و امور آبدارخانه استان تهران 1393/12/17 1393/12/21
734631 مناقصه واگذاری خدمات پیگرانی هوشمند با محوریت بومی سازی فناوری و ساخت داخل پیگهای هوشمند استان تهران 1393/12/16 1393/12/25
732680 مناقصه واگذاری ارائه خدمات اداری و ماشین نویسی، تنظیفات و امور آبدارخانه استان تهران 1393/12/11 رجوع به آگهی
728552 مناقصه تامین PARTS FOR AIRDRAYER استان تهران 1393/12/03 1393/12/17
728551 مناقصه تامین BALL VALVE استان تهران 1393/12/03 1393/12/29
722933 مناقصه تامین LINE PRESSURE OPERATTED ACTUOTOR CONTROL SYSTEM FOR SAFETY VALVE MODELE استان تهران 1393/11/20 1393/11/01
722931 مناقصه تامین لوازم یدکی LCV استان تهران 1393/11/20 1393/10/24
722927 مناقصه تامین قطعات یدکی استان تهران 1393/11/20 1393/10/21
722925 مناقصه تامین قطعات یدکی توربین استان تهران 1393/11/20 1393/10/17
722924 مناقصه تامین CONTROL VALVE -U.P.S استان تهران 1393/11/20 1393/11/18
صفحه 1 از 87