مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حجمی و مراقبت و اپراتوری کلید خانه 1398/01/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش ، انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک ، عملیات حرارتی و خدمات جنبی 1398/01/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک ، عملیات حرارتی و خدماتی جنبی 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات حجمی و مراقبت و اپراتوری کلید خانه 132/33 کیلو ولت 1398/01/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک ، عملیات حرارتی و خدماتی جنبی 1398/01/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات حجمی، مراقبت و اپراتوری کلید خانه 132/33 کیلوولت 1398/01/25 رجوع به آگهی
انجام پروژه ایمن سازی 2 نقطه از جاده دسترسی به چاه ها 1398/01/25 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، انجام خدمات پرتونگاری، آلتراسونیک، عملیات حرارتی و خدمات جنبی 1398/01/25 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه ، طبخ ف توزیع و سرو 3 وعده غذا و خدمات اتاق داری جهت کارکنان در کمپ 1398/01/24 1398/01/25
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین 5 دستگاه آمبولانس 24 ساعته تیپ B مورد نیاز اداره ترابری 1398/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 169