مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی، کمپ ها، مهمانسراها و امور فرهنگی و هنری 1397/12/13 رجوع به آگهی
احداث باند دوم ایمن سازی محور چاههای عنبر 1397/12/13 1398/01/05
فراخوان پروژه بهسازی و بازسازی جاده چاه های نفت 1397/12/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات شرکت 1397/11/29 رجوع به آگهی
پروژه بهسازی و بازسازی جاده چاههای نفت تا روستا 1397/11/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز 1397/11/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات شرکت 1397/11/27 رجوع به آگهی
پروژه بهسازی و بازسازی جاده چاههای نفت بی بیان تا روستا 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش شرکت 1397/11/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق اداره خدمات مهندسی 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 166