مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی امور ورزش شرکت 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز 1397/11/17 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع 3 وعده غذا (صبحانه- ناهار- شام) و خدمات اتاق داری در... 1397/11/07 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع 3 وعده غذا 1397/11/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع 3 وعده غذا و خدمات اتاق داری در مهمانسراها 1397/11/03 1397/11/04
فراخوان انجام خدمات حجمی، مراقبت و اپراتوری کلید خانه 132/33 کیلوولت 1397/11/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع 3 وعده غذا (صبحانه- ناهار- شام) و خدمات اتاق داری در مهمانسراهای... 1397/11/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات حجمی، مراقبت و اپراتوری کلید خانه 132/33 کیلوولت 1397/11/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع 3 وعده غذا 1397/11/02 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق 1397/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 167