مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات 1398/09/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابجایی وسایل 1398/09/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات 1398/09/24 رجوع به آگهی
انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابجایی وسایل ادارات 1398/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و بهسازی سقف آشیانه های خودروهای آتش نشانی 1398/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و بهسازی سقف آشیانه های خودروهای آتش نشانی 1398/09/13 رجوع به آگهی
انجام خدمات روزمره تعمیرات عمومی 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و بهسازی سقف آشیانه های خودروهای آتش نشانی اداره HSE 1398/09/13 رجوع به آگهی
انجام خدمات نیروی انسانی اداره مخابرات 1398/09/05 1398/09/06
پروژه تعمیر و بهسازی ساختمان اداره شیمیایی 1398/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 183