مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حجمی، مراقبت و اپراتوری کلید خانه 132/33 کیلوولت 1397/11/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع 3 وعده غذا 1397/11/02 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری انجام خدمات مورد نیاز تهویه و برق 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی اداره عملیات ایمنی و آتش نشانی 1397/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نیروی انسانی اداره عملیات ایمنی و آتش نشانی 1397/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی، کمپ ها، مهمانسراها و امور فرهنگی و هنری 1397/10/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات 1397/10/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات دفتری و نظارت بر امور غذایی، کمپ ها، مهمانسراها و امور فرهنگی و هنری 1397/10/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها، حمل و جابه جایی وسایل ادارات 1397/10/04 رجوع به آگهی
احداث باند دوم ایمن سازی محور چاه 1397/09/22 1397/09/23
صفحه 9 از 167