مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/11/01 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 1400/11/01 1400/11/05
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/11/01 1400/11/02
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق پنجگانه 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب، تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره سه دستگاه بولدوزر D6وتسطیح و دفن شبانه روزی 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب،تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب،تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب،تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب،تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند منطقه 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب،تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه اجاره 3 دستگاه بولدوزر 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب، تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره سه دستگاه بولدوزر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی معابر شامل نگهداری و ترمیم معابر، ترمیم چاله ها و ترک ها 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهسازی معابر شامل نگهداری و ترمیم معابر، ترمیم چاله ها و ترکها 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و بهسازی چراغ های راهنمایی تقاطعات و معابر 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه خرید و نصب تجهیزات و بهسازی چراغ های راهنمایی تقاطعات و معابر سطح شهر 1400/10/15 1400/10/22
صفحه 1 از 51