مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5991373 مناقصه تکمیل ساختمان نگهبانی و سر درب ورودی به همراه محوطه سازی ورودی ساختمان مرکزی شهرداری 1401/09/07 1401/09/12
5985860 مناقصه راه انداری و نگهداری و اپراتوری آبنمای موزیکال بوستان 1401/09/06 1401/09/10
5985041 مناقصه راه اندازی و نگهداری و اپراتوری آبنمای موزیکال 1401/09/06 1401/09/10
5983371 مناقصه بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG جایگاه عرضه گاز خودرو 1401/09/05 1401/09/12
5981530 مناقصه بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG جایگاه عرضه گاز خودرو 1401/09/05 1401/09/12
5981040 مناقصه بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG جایگاه عرضه گاز خودرو 1401/09/05 1401/09/19
5974770 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر 1401/09/02 1401/09/07
5961481 مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی آب بندان 1401/08/28 رجوع به آگهی
5961332 مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی آب بندان 1401/08/28 1401/09/03
5961044 مناقصه 3 جایگاه سوخت سی ان جی 1401/08/28 رجوع به آگهی
5959275 مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی آب بندان 1401/08/28 1401/09/03
5959273 مناقصه بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG جایگاه عرضه گاز خودرو 1401/08/28 1401/09/12
5958538 مناقصه بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG جایگاه عرضه گاز خودرو 1401/08/28 1401/09/12
5957581 مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی آب بندان 1401/08/26 1401/09/03
5950979 مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت 1401/08/24 1401/08/30
5950978 مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت 1401/08/24 1401/08/30
5949660 مناقصه انجام مطالعات و تدوین برنامه جامع سرمایه گذاری و مشارکت (اطلس جامع سرمایه گذاری) 1401/08/24 1401/08/30
5948784 مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت 1401/08/24 1401/08/30
5930499 مناقصه پروژه ساماندهی و احداث 103 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر به شیوه B.O.L.T 1401/08/18 1401/08/25
5904946 مناقصه خرید و نصب تجهیزات و بهسازی چراغ های راهنمایی تقاطعات و معابر سطح شهر 1401/08/10 1401/08/17
صفحه 1 از 63