کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406752 مناقصه عملیات ساماندهی، احداث قبور و ساخت سنگ لحد در وادی ها استان گیلان 1402/09/14 1402/09/20
7405208 مناقصه عملیات ساماندهی، احداث قبور و ساخت سنگ لحد در وادی ها استان گیلان 1402/09/14 1402/09/20
7404150 مناقصه عملیات ساماندهی، احداث قبور و ساخت سنگ لحد در وادی استان گیلان 1402/09/14 1402/09/20
7397295 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و جمع آوری متکدیان از سطح شهر رشت استان گیلان 1402/09/12 1402/09/15
7395408 مناقصه واگذاری نگهداری و جمع آوری متکدیان از سطح شهر استان گیلان 1402/09/12 1402/09/15
7390863 مناقصه عملیات ساماندهی، احداث قبور و ساخت سنگ لحد در وادی ها استان گیلان 1402/09/11 1402/09/20
7385273 مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر در محدوده منطقه استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7382730 مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7376338 مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر استان گیلان 1402/09/06 1402/09/13
7283930 مناقصه واگذاری توسعه فضای سبز در رفیوژ میانی محور ورودی جاده استان گیلان 1402/08/17 1402/08/22
7281191 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فضای سبز در رفیوژمیانی محور ورودی جاده استان گیلان 1402/08/17 1402/08/22
7249974 مناقصه واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی اماکن ساختمانهای اداری، تاسیسات و هدایت راه¬بندها توسط نیروی انسانی استان گیلان 1402/08/08 1402/08/10
7249642 مناقصه واگذاری نگهداری و جمع آوری متکدیان استان گیلان 1402/08/08 1402/08/13
7248757 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و جمع آوری متکدیان از سطح شهر رشت" استان گیلان 1402/08/08 1402/08/13
7248170 مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی اماکن، ساختمانهای اداری، تاسیسات و غیره شهرداری وسازمانهای تابعه و هدایت راه بندها توسط نیروی انسانی استان گیلان 1402/08/08 1402/08/10
7239842 مناقصه بازسازی و تجهیز، تعمیرات، نگهداری و بهرهبرداری از 2 پل مکانیزه و ساخت 4عدد راه پله ثابت واقع در تقاطع غیرهمسطح استان گیلان 1402/08/06 1402/08/10
7239733 مناقصه مشارکت در طرح بازسازی و تجهیز تعمیرات نگهداری و بهره برداری از 2 پل مکانیزه موجود و ساخت 4 عدد راه پله ثابت جهت عبور و مرور شهروندان استان گیلان 1402/08/06 1402/08/10
7193865 مناقصه توسعه فضای سبز در رفیوژ میانی محور ورودی جاده استان گیلان 1402/07/23 1402/07/27
7193794 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه فضای سبز در رفیوژمیانی محور ورودی استان گیلان 1402/07/23 1402/07/27
7159007 مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان استان گیلان 1402/07/15 1402/07/19
صفحه 1 از 70