مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات اجرایی امور شهری مربوط به نواحی پانزده گانه 1397/12/28 1398/01/08
واگذاری خدمات اجرایی امور شهری مربوط به نواحی پانزده گانه شهرداری 1397/12/22 1398/01/08
خرید گل و گیاه مورد نیاز جهت گلکاری فضاهای سبز شهری برای طرح استقبال از بهار 1397/11/06 1397/11/21
عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر - احداث دیوار گابیونی 1397/10/25 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی و آسفالت معابر 1397/10/18 1397/10/20
عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر -احداث دیوار گابیونی 1397/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت معابر 1397/10/11 1397/10/20
عملیات بهسازی و ساماندهی معابر _ عملیات پیاده رو سازی خیابان 1397/09/22 رجوع به آگهی
احداث سوله تخمیر 1397/09/15 رجوع به آگهی
عملیات بهسازی و ساماندهی معابر - عملیات پیاده روسازی خیابان 1397/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49