مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خط کشی دوجزئی تقاطع ها، میادین و مسیر عابر پیاده سطح شهر 1398/02/31 1398/03/07
اصلاحیه آگهی فراخوان اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1398/01/31 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام امورات نگهداری فضای سبز 1398/01/31 1398/02/03
تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام امورات نگهداری فضای سبز 1398/01/29 1398/02/03
اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر 1398/01/26 1398/02/03
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1398/01/24 1398/02/02
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1398/01/25 1398/02/03
واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1398/01/25 1398/02/02
انجام مطالعات امکان سنجی، نیازسنجی و مکان یابی جهت ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم و آلاینده شهر 1398/01/21 رجوع به آگهی
انجام مطالعات امکان سنجی، نیازسنجی و مکان یابی جهت ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم و آلاینده شهر 1398/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36