مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی فعالین حوزه تبلیغات 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فاز دوم روشنایی بلوار 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای سه دستگاه پل عابر پیاده 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فاز دوم روشنایی بلوار 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی و استقبال از سرمایه گذاران احداث پروژه های مدیریت شهری 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه امورات انضباط شهری 1400/05/13 1400/05/14
مناقصه اجرای پل های عابر پیاده در سه نقطه از سطح شهر 1400/05/04 1400/05/13
مناقصه فراخوان شناسایی و استقبال از سرمایه گذاران ـ شناسایی متقاضیان مشارکت در احداث پروژه های مدیریت شهری 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و راه اندازی سامانه های ثبت تخلف سرعت برای 4 خط عبوری و تجهیزات مورد نیاز 1400/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی فضای سبز و عمران 1400/03/27 1400/04/01
مناقصه تامین نیروی انسانی فضای سبز و عمران 1400/03/26 1400/04/01
مناقصه واگذاری خدمات مربوط به انجام امورات اجرائیات سد معبر و خاک و نخاله ( پلیس ساختمان ) ناحیه منفصل شهری 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل دیوار حائل خیابان 1400/03/06 1400/03/11
مناقصه عملیات تکمیل دیوار حائل خیابان 1400/03/05 1400/03/11
مناقصه جلوگیری از سد معبر و حفاظت پیاده راه 1400/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و راه اندازی سامانه های ثبت تخلف سرعت و تجهیزات 1400/02/30 1400/03/06
مناقصه تامین نیروی انسانی فضای سبز و عمران 1400/02/29 1400/03/06
مناقصه جلوگیری از سد معبر و حفاظت پیاده راه 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه تکمیل دیوار 1400/02/12 1400/02/18
مناقصه جلوگیری از سد معبر و حفاظت پیاده راه 1400/02/12 1400/02/18
صفحه 1 از 27