مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برگزاری مجازی جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 1399/10/11 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات جامع و کامل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1399/10/01 1399/10/08
خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات جامع و کامل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کل شهر 1399/10/01 1399/10/08
انجام مطالعات جامع و کامل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کل شهر سنندج 1399/10/08
انجام مطالعات جامع و کامل شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کل شهر سنندج 1399/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی بلوار سنجرخان به ساحلی 1399/09/17 1399/09/23
اجرای روشنایی بلوار 1399/09/16 رجوع به آگهی
امور حفظ، نگهداری و خدمات ترمینال ها 1399/08/26 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی واحدهای مختلف 1399/08/03 1399/08/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی سازمانهای تابعه شهرداری 1399/08/05 1399/08/11
صفحه 1 از 47