مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی ایستگاه پمپاژ 1400/10/08 1400/10/09
مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از نیاز مالی احداث طرح سد 1400/05/12 1400/05/16
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه تکمیل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری اراضی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده - عملیات اجرایی راه دسترسی به سد 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل تاسیسات شبکه 1399/10/20 1399/10/21
مناقصه واگذاری تکمیل تاسیسات شبکه 1399/10/20 1399/10/21
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده سد- عملیات اجرایی راه دسترسی به سد 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده سد ـ عملیات اجرایی راه دسترسی به سد 1399/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح های گردشگری پیرامون سدها و تاسیسات آبی 1399/08/06 1399/08/14
مناقصه واگذاری تکمیل، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب شبکه آبیاری 1399/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی، بهره برداری و توزیع آب شبکه آبیاری و زهکشی 1399/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب شبکه آبیاری پایاب سد 1399/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهسازی، بهره برداری و توزیع آب شبکه آبیاری و زهکشی 1399/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب شبکه آبیاری 1399/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نصب و آموزش تجهیزات رفتارنگاری سد 1399/06/05 1399/06/06
مناقصه عملیات قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و آزادسازی بستر و حریم رودخانه 1399/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نصب و آموزش تجهیزات رفتارنگاری سد 1399/06/03 1399/06/06
مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه 1399/06/02 1399/06/01
صفحه 1 از 35