مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل آبرسانی به شهر 1397/12/28 رجوع به آگهی
فراخوان تکمیل عملیات اجرایی سد 1397/12/27 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات اجرایی سد 1397/12/21 رجوع به آگهی
ریز گذاری و نقشه برداری حد بستر رودخانه 1397/12/20 1397/12/27
واگذاری عملیات خط جایگزین آب شرب 1397/12/15 1397/12/15
مطالعات تعیین حد بستر و حریم سراسری تالاب مذکور 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری تعیین نیازهای آب شرب و صنعت سطح استان و مطالعه یکپارچه بهره برداری و کنترل برداشت منابع آب س... 1397/12/11 1397/12/12
تکمیل آبرسانی به شهر 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خط جایگزین آب شرب 1397/12/11 1397/12/15
واگذاری ایجاد سامانه و اخذ داده مخابراتی سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی سطح استان 1397/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 53