مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مشاور برای طراحی, توسعه و پیاده سازی سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی 1397/11/16 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور برای طراحی،توسعه و پیاده سازی سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی 1397/11/14 1397/11/27
انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه خدمات ثابت و سیار (fmc) در کشور و تدوین ضوابط و شرایط... 1397/05/03 1397/05/10
انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه خدمات ثابت و سیار (fmc) 1397/05/02 1397/05/10
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه انجام امور نگهبانی و حظافت فیزیکی 1397/03/10 1397/03/19
شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد 1397/02/25 رجوع به آگهی
راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها ـ تامین ایاب و ذهاب 1396/12/20 1397/01/08
شناسایی دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد 1396/12/17 رجوع به آگهی
راهبری و نگهداری تاسیات برق ی و مکانیکی ـ تامین ایاب و ذهاب 1396/12/17 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 67