مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه خدمت ثابت و سیار FMC در کشور و تدوین ضوابط و شرایط مر... 1396/11/08 1396/11/09
انتخاب مشاور برای نظارت بر تخریب و نوسازی ساختمان 1396/11/07 1396/11/17
انتخاب مشاور برای مطالعه و بررسی همگرایی ارائه خدمت ثابت و سیار FMC در کشور 1396/11/07 1396/11/16
خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویسهای رادیویی 1396/11/05 1396/11/11
خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویسهای رادیویی 1396/11/03 رجوع به آگهی
خرید خدمات فنی و مهندسی حوزه نظارت بر سرویسهای رادیویی 1396/11/02 رجوع به آگهی
ارایه خدمات ماهواره ای 1396/10/25 رجوع به آگهی
ارایه خدمات عمومی دسترسی از طریق ارتباطات ماهواره ای 1396/10/25 رجوع به آگهی
فراخوان اخذ مشاوره عمومی درخصوص بازنگری شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارا... 1396/10/25 رجوع به آگهی
فراخوان اخذ مشاوره عمومی(نظرسنجی کمیسیون تخصصی) برای مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره... 1396/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 67