مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان اخذ مشاوره عمومی درخصوص بازنگری شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارا... 1396/10/25 رجوع به آگهی
فراخوان اخذ مشاوره عمومی(نظرسنجی کمیسیون تخصصی) برای مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره... 1396/10/25 رجوع به آگهی
بازسازی اساسی و مقاوم سازی ساختمان ستاد 1396/10/24 رجوع به آگهی
اصلاحیه تامین سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی 1396/10/24 رجوع به آگهی
بازسازی اساسی و مقاوم سازی ساختمان ستاد 1396/10/21 رجوع به آگهی
تامین سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی 1396/10/09 رجوع به آگهی
اصلاح ساختار و برنامه نیروی انسانی و متناسب سازی چارت با ماموریت کارکنان 1396/09/22 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی ـ واگذاری تامین سامانه متمرکز نظارت بر شبکه اپراتورهای سیار و نگهداری و پشتیبانی 1396/09/21 1396/10/04
خرید دو دستگاه آسانسور ساختمان 1396/07/19 1396/07/24
انجام پروژه نگهداری و پشتیبانی دستگاههای کپی و دورنگارهای یک کاره و چند کاره 1396/07/19 1396/07/24
صفحه 6 از 67