مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مصالح مورد نیاز پروژه ساماندهی محور ورودی مجموعه 1398/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خودروی سواری طرحدار مورد نیاز در مجموعه های تابعه جهت انجام ماموریت های اداری کارکنان 1397/12/04 1397/12/11
واگذاری امور خدمات عمومی و نظافتی مجموعه های تابعه خود در سال 1398 1397/11/28 1397/12/04
امور نگهداری فضای سبز 1397/11/28 1397/12/04
واگذاری 5 مورد مناقصه امور خدمات عمومی و نظافتی مجموعه های تابعه خود در سال 98 1397/11/27 1397/12/04
واگذاری 5 مورد امور نگهداری فضای سبز مجموعه های تابعه 1397/11/27 1397/12/04
واگذاری مرمت و احیاء ، تکمیل، بهسازی، نگهداری و حق بهره برداری پروژه های مطروحه 1397/11/23 رجوع به آگهی
زیرساختهای گردشگری-مرمت و ساماندهی پل 1397/11/13 1397/11/21
واگذاری طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای به بخش غیر دولتی -مرمت و احیاء نگهداری و حق بهره برداری کار... 1397/07/04 رجوع به آگهی
عملیات مرمت و احیاء، نگهداری و حق بهره برداری مجموعه 1397/06/13 1397/06/21
صفحه 1 از 21