مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه تربیت تبادکان 1399/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل 6 کلاسه جهانی ناحیه 5 مشهد 1399/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث آموزشگاه استثنای اوتیسم سبزوار 1399/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل هنرستان ولی نژاد طرقبه 1399/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل هنرستان سلطان آباد خوشاب (برکت) 1399/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل نمازخانه صالحان تربت حیدریه 1399/10/15
خرید کامپیوتر 1399/10/06 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات کلاسی ( میز و صندلی ابتدایی دوره اول) 1399/10/06 1399/10/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه تفتان ( نوک... 1399/09/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای هنرستان عطاملک سبزوار-یاسمین فرشچی 1399/09/26
صفحه 1 از 29