مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پرینتر OCE1000 به همراه خط برش رول بازکن و رول جمع کن 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقریبی ۵۵۰۰۰ متر مربع 1399/11/19 1399/11/20
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات و نظافت 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات و نظافت 1399/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقريبي 55000 متر مربع واقع در مشكين‌دشت كرج و تهران 1399/11/18 1399/11/20
مناقصه خرید سلفون cpp با چاپ و بسته بندی 1399/09/27 1399/09/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سلفونcpp با چاپ برش و بسته بندی طبق نمونه (30 تن)- تجدید شده مناقصه شماره 2099003062000005 1399/09/26 1399/09/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سلفونcpp با چاپ برش و بسته بندی طبق نمونه (30 تن) 1399/09/03 1399/09/04
مناقصه خرید سلفون cpp 1399/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاغذ 1399/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاغذ 1399/07/16 1399/07/20
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز محوطه 1399/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز محوطه سازمان به متراژ تقریبی 55/00 مترمربع 1399/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه برگزاری امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز محوطه سازمان به متراژ تقریبی 55/00 مترمربع 1399/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقريبي 55000 متر مربع 1399/03/07 1399/03/07
مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز محوطه سازمان به متراژ تقریبی 55/00 مترمربع 1399/03/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 10000 بند کاغذ 70 گرم 90*60 1398/09/06 1398/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کاغذ 1398/09/05 1398/09/12
مناقصه خرید 10000 بند کاغذ 70 گرم 90*60 1398/09/05 1398/09/12
مناقصه خرید کاغذ 1397/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10