مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری،حمل و تخلیه مقدار13000تن 1398/09/16 1398/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2میلیون و 500هزار کیسه دولایه (خالی و نو) کودی 1398/07/21 1398/07/28
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری طرح ارزیابی اثرات مواد کودی بر عملکرد کمی و کیفی مزارع گندم 1398/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 27 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/07/02 1398/07/06
عملیات بارگیری, حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا 1398/05/12 1398/05/16
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/04/24 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری, حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/04/11 1398/04/16
واگذاری عملیات حمل و تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12