کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381842 مناقصه خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک و یک دستگاه اگزاست فن فیلتر باکس استان البرز 1402/09/07 1402/09/15
7376746 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید دوم مناقصه عمومی 2 مرحله ای قرارداد تهیه و نصب و راه اندازی ترانس و تابلوی برق و کابل کشی استان البرز 1402/09/06 1402/09/15
7354339 مناقصه عمومی دو مرحله ای قــرارداد خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی اتاق مانیتورینگ استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7349562 مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات وتأمین قطعات و اقلام 76 واحد سردخانه استان البرز 1402/08/28 1402/09/04
7290022 مناقصه قرارداد تهیه و نصب و راه اندازی ترانس و تابلوی برق و کابل کشی استان البرز 1402/08/20 1402/08/24
7242675 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید دستگاه مولد آب خالص (PW) و مخازن ذخیره استان البرز 1402/08/06 1402/08/10
7201957 مناقصه سرویس ، نگهداری و آزمونهای عملکردی هود و لامینارفلو های موسسه رازی و شعب مربوطه استان البرز 1402/07/24 1402/07/30
7109119 مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی ترانس و تابلوی برق و کابل کشی استان البرز 1402/07/08 1402/07/13
7057794 مناقصه خرید دستگاه مولد آب خالص (PW) و مخازن ذخیره استان البرز 1402/06/28 1402/07/03
7056998 مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات وتأمین قطعات و اقلام 76 واحد سردخانه استان البرز 1402/06/28 1402/07/03
7048132 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه فیلتر پرس صفحه ای فریم دار استان البرز 1402/06/26 1402/06/28
6975493 مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات وتأمین قطعات و اقلام 67واحد سردخانه استان البرز 1402/06/07 1402/06/12
6971086 مناقصه خرید دستگاه مولد آب خالص (PW) و مخازن ذخیره استان البرز 1402/06/06 1402/06/11
6890689 مناقصه خرید دستگاه مولد آب خالص (PW) و مخازن ذخیره استان البرز 1402/05/18 1402/05/22
6839402 مناقصه قرارداد سرویس و نگهداری هود و لامینارفلوهای موسسه رازی و شعب مربوطه استان البرز 1402/05/03 1402/05/08
6728586 مناقصه خرید اجناس مکانیکی به میزان 539 قلم استان البرز 1402/04/05 1402/04/07
6710049 مناقصه خرید علوفه دام استان البرز 1402/04/04 1402/04/07
6679861 مناقصه سرویس و نگهداری هود و لامینارفلوهای موسسه استان البرز 1402/03/27 1402/03/31
6627988 مناقصه قرارداد خرید علوفه دام استان البرز 1402/03/17 1402/03/21
6627976 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اجناس مکانیکی استان البرز 1402/03/17 1402/03/21
صفحه 1 از 72