مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مخازن استنلس استیل 1400/10/16 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سانتریفیوژ توبولار 1400/10/16 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 4 دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک و آب خنک 1400/09/30 1400/10/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه سانتریفیوژ توبولار 1400/09/30 1400/10/01
مناقصه خرید مخازن استنلس استیل جهت ساختمان تولید واکسن های نوترکیب صنعتی 1400/09/30 1400/10/01
مناقصه پایپینگ استنلس استیل 1400/08/04 1400/08/08
مناقصه خرید و نصب و راه اندازی مخازن استنلس استیل(ساختمان واکسن نوترکیب ) 1400/08/04 1400/08/05
مناقصه خرید مخازن استنلس استیل 1400/07/28 1400/07/27
مناقصه تامین خون اسب جهت تولیدسرم نرمال اسب 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه پایپینگ استنلس استیل 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه خرید مخازن ساختمان نوترکیب 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مخازن استنلس استیل 1400/07/08 1400/07/12
مناقصه عمومی دو مرحله ای مانیتورینگ دما و رطوبت 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه تعمیرات، توسعه و بازسازی ابنیه ساختمانی موسسه 1400/06/31 1400/07/06
مناقصه خرید مخازن ساختمان نوترکیب 1400/06/28 1400/07/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای پایپینگ استنلس استیل 1400/06/25 1400/06/29
مناقصه خرید مخازن استنلس استیل 1400/06/24 1400/06/27
مناقصه مانیتورینگ دما و رطوبت 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه تامین خون گوساله زنده جهت تولید سرم گوساله 1400/06/07 1400/06/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین خون اسب جهت تولیدسرم نرمال اسب 1400/06/03 1400/06/06
صفحه 1 از 67