مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات، تامین قطعات و اقلام70 واحد سردخانه 1397/05/04 1397/05/20
حفاظت فیزیکی 1397/04/27 رجوع به آگهی
قرارداد خرید کارتن خود 1397/04/27 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات و پشتیبانی 1397/04/27 1397/05/13
قرارداد خرید کارتن 1397/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات و پشتیبانی 1397/04/26 1397/05/13
حفاظت فیزیکی شعبه 1397/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات، تامین قطعات و اقلام 110 دستگاه فریز 70- تا 85- درجه سان... 1397/04/19 1397/04/30
انجام خدمات نگهداری, سرویس, تعمیرات و تامین قطعات و اقلام 70 واحد سردخانه خود 1397/04/19 1397/04/30
حفاظت فیزیکی شعبه 1397/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 92