کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392956 مناقصه عملیات اجرای شبکه آبیاری شهرک استان قزوین 1402/09/11 1402/09/15
7386402 مناقصه اجرای شبکه آبیاری شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین 1402/09/08 1402/09/15
7308559 مناقصه زیرسازی معابر شهرک انرژی خورشیدی شال استان قزوین 1402/08/24 1402/09/01
7306750 مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی معابر شهرک انرژی خورشیدی استان قزوین 1402/08/24 1402/09/01
7300269 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و لوله گذاری جدار چاه آب شماره 4 شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین 1402/08/22 1402/08/29
7298921 مناقصه واگذاری حفاری و لوله گذاری جدار چاه آب استان قزوین 1402/08/22 1402/08/29
7279584 مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور ذیصلاح در حوزه خدمات حسابداری استان قزوین 1402/08/16 رجوع به آگهی
7276033 مناقصه اجرای شبکه آب پارک صنعتی لیا استان قزوین 1402/08/15 1402/08/22
7274253 مناقصه عملیات اجرای شبکه آب پارک استان قزوین 1402/08/15 1402/08/22
7210049 مناقصه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی اسفرورین استان قزوین 1402/07/26 1402/08/03
7207721 مناقصه عملیات زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی استان قزوین 1402/07/26 1402/08/03
7201528 مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری باقیمانده معابر شهرک استان قزوین 1402/07/24 1402/08/01
7201527 مناقصه عملیات احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی شهرک صنعتی قزوین استان قزوین 1402/07/24 1402/08/01
7199089 مناقصه عملیات احداث مخزن زمینی 500 مترمکعبی استان قزوین 1402/07/24 1402/08/01
7197661 مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری باقیمانده شهرک صنعتی استان قزوین 1402/07/24 1402/08/01
7032758 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم سرمایش و گرمایش GHP شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین 1402/06/19 1402/06/26
7032751 مناقصه عملیات زیرسازی جدول گذاری و آسفالت معابر استان قزوین 1402/06/19 1402/06/26
7029451 مناقصه خرید سیستم سرمایش و گرمایش GHP استان قزوین 1402/06/19 1402/06/26
6944218 مناقصه تهیه و نصب گریل فلزی استان قزوین 1402/06/01 1402/06/08
6944152 مناقصه تکمیل شبکه توزیع برق فاز 5 و تجهیز 4 دستگاه پست برق عمومی شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین 1402/06/01 1402/06/08
صفحه 1 از 54