مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات احداث کانال بتنی تاسیسات برق شهرک صنعتی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عملیات احداث کانال بتنی تاسیسات برق شهرک صنعتی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید اقلام الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه عملیات خرید اقلام الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه عملیات زیرسازی و جدولگذازی بخشی از معابر شهرک 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات زیرسازی و جدول گذاری بخشی از معابر شهرک صنعتی قزوین 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات شبکه 60 پوند خروجی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی لیا 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه واگذاری عملیات شبکه ۶۰ پوند خروجی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه اجرای زهکش خاکی محیطی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه اجرای زهکش خاکی محیطی شهرک صنعتی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرای شبکه توزیع آب 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه عملیات تکمیل توزیع آب 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه عملیات اجرای شبکه توزیع آب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خرید اقلام الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خرید اقلام الکترومکانیکال تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی آراسنج 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل شبکه روشنایی فاز توسعه غربی شهرک صنعتی 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه عملیات تکمیل شبکه روشنایی فاز توسعه غربی شهرک صنعتی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرا وترمیم زیرسازی، جداول و زهکش و آسفالت بخشی از معابر پارک صنعتی 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تکمیل شبکه روشنایی 1400/07/11 1400/07/17
صفحه 1 از 44