مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5928016 مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی 1401/08/17 1401/08/24
5927999 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث ایستگاه تقلیل فشار tbs 1401/08/17 1401/08/24
5926216 مناقصه احداث سوله های صنعتی 1401/08/17 1401/08/24
5924020 مناقصه عملیات احداث ایستگاه تقلیل فشار( tbs) توسعه 1401/08/17 1401/08/24
5915174 مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تکمیل شبکه توزیع برق 20 کیلوولت شهرک صنعتی 1401/08/14 1401/08/21
5915153 مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتی 1401/08/14 1401/08/21
5912579 مناقصه عملیات تکمیل شبکه توزیع برق 1401/08/14 1401/08/21
5911675 مناقصه عملیات ترمیم شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1401/08/14 1401/08/19
5906120 مناقصه عملیات ترمیم شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1401/08/11 1401/08/19
5843225 مناقصه احداث شبکه روشنایی و خرید و نصب دوربین 1401/08/01 1401/08/08
5840515 مناقصه احداث شبکه روشنایی لیا و کاسپین و خرید و نصب دوربین 1401/08/01 1401/08/08
5813126 مناقصه عمومی دو مرحله ای تمکیل تاسیسات برقی و مکانیکی شهرکها و نواحی صنعتی 1401/07/27 1401/08/04
5810521 مناقصه تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی شهرک ها و نواحی صنعتی 1401/07/27 1401/08/04
5797918 مناقصه اجرای مدول اول تصفیه خانه شهرک صنعتی 1401/07/24 1401/07/30
5794371 مناقصه اجرای مدول اول تصفیه خانه شهرک 1401/07/23 1401/07/30
5769388 مناقصه احداث ساختمان اداری 1401/07/18 1401/07/24
5768606 مناقصه احداث ساختمان اداری 1401/07/18 1401/07/24
5765573 مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی 1401/07/17 1401/07/24
5764761 مناقصه احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی 1401/07/17 1401/07/24
5589863 مناقصه خریدلوازم شبکه توزیع برق فاز توسعه شهرک صنعتی 1401/05/25 1401/06/01
صفحه 1 از 48