مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تعمیرات اساسی ادوات و تجهیزات فرایندی تاسیسات در منطقه عملیاتی 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “48 در منطقه عملیاتی 1399/05/14 رجوع به آگهی
پروژه تعمیرات اساسی ادوات و تجهیزات فرایندی تاسیسات در منطقه عملیاتی 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “48 1399/05/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی، حفاظت و امور فنی 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات حراست و نگهبانی 1399/05/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات آبدارخانه ها و حمل و دفن زباله در م... 1399/05/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات آبدارخانه ها و حمل و دفن زباله 1399/05/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز 1399/05/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی 1399/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 116