مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین با راننده 1399/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی 1399/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی 1399/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین با راننده 1399/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “۲۴ و پوشش نواری پلی اتیلن جهت خط لوله “۳... 1399/02/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه عمومی و سنگین با راننده مورد نیاز 1399/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “۲۴ و پوشش نواری پلی اتیلن جهت خط لوله “۳ 1399/02/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه عمومی و سنگین با راننده مورد نیاز 1399/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه آماده سازی عملیات قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری برروی چاه شماره 2 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه آماده سازی عملیات قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری برروی چاه شماره 2 1399/02/07 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 114