مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات اداری، ماشین نویسی، آبدارخانه، نظافتچی، مخابراتی و هدایت و نگهداری وسایط نقلیه، ماشین آل... 1398/05/05 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی 1398/05/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز 1398/05/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز 1398/05/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی 1398/05/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات اداری، ماشین نویسی، آبدارخانه، نظافتچی، مخابراتی و هدایت و نگهداری وسایط نقلیه، ماشین آل... 1398/05/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی وتأسیسات در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز 1398/04/22 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی وتأسیسات در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز 1398/04/19 رجوع به آگهی
پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری بر روی چاه 1398/04/17 رجوع به آگهی
تامین قطعات یدکی مکانیکال سیل موردنیاز منطقه عملیاتی 1398/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 108