مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه آماده سازی عملیات قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری بر روی چاه شماره 14 1399/01/19 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه ، پخت ، سرو، توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1399/01/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “۲۴ و پوشش نواری پلی اتیلن جهت خط لوله “۳ 1399/01/18 رجوع به آگهی
پروژه آماده سازی عملیات قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری بر روز چاه شماره 14 1399/01/18 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه عمومی و سنگین با راننده 1399/01/18 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “۲۴ و پوشش نواری پلی اتیلن 1399/01/17 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی ،ایمن سازی و اعمال پوشش جهت خط لوله “۲۴ و پوشش نواری پلی اتیلن 1399/01/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تعمیراتی و پشتیبانی 1399/01/16 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه ، پخت ، سرو، توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1399/01/16 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده مورد نیاز ترابری 1399/01/16 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 115