مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز 1397/11/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز 1397/11/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی 1397/11/24 رجوع به آگهی
خدمات مکانیکی، پشتیبانی در ادارات تعمیرات، بهره برداری و تعمیرات و نگهداری خطوط برق فشار قوی و سیستم... 1397/11/24 رجوع به آگهی
خدمات مکانیکی، پشتیبانی در ادارات تعمیرات، بهره برداری و تعمیرات و نگهداری خطوط برق فشار قوی و سیستم... 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سبک با راننده مورد نیاز اداره ترابری 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، پخت، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سبک با راننده 1397/11/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، پخت، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1397/11/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، پخت، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1397/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 104