مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری بر روی چاه شماره 16 آغار در منطقه عملیاتی 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده 1398/03/21 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده 1398/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1398/02/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ه... 1398/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پشتیبانی، امور اداری، انبار کالاها، تنظیفات، آبدارخانه ه... 1398/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 108