مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفا حریق 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت بهره برداری 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاه ها 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفا حریق ادارات ایمنی و آتش نشانی مناطق عملیات... 1397/12/26 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خود ترمیمی خطوط لوله "26 و "36 تفکیک گر هما و شانول 1397/12/25 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خود ترمیمی خطوط لوله 26" و 36" تفکیک گر 1397/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خود ترمیمی خطوط لوله 1397/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خود ترمیمی خطوط لوله 1397/12/13 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی 1397/12/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 108