مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه قابل توجه مؤسسات آموزش نیروی انسانی غیردولتی واجد صلاحیت 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و امور باغبانی 1400/05/21 1400/05/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی و امور باغبانی و فضای سبز 1400/05/20 1400/05/23
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و باغبانی و فضای سبز 1400/05/20 1400/05/24
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و امور باغبانی و فضای سبز مجتمع 1400/05/18 1400/05/23
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و باغبانی و فضای سبز 1400/04/28 1400/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی، پشتیبانی و امور باغبانی، فضای سبز مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچال وزارت آموزش و پرورش 1400/04/27 1400/05/02
مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و باغبانی و فضای سبز 1400/04/27 1400/04/31
مناقصه تهیه، طبخ و ارسال غذای میهمانان 1400/03/29 1400/03/30
مناقصه خدمات تبلیغاتی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و ارسال غذای میهمانان 1400/03/27 1400/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خدمات تبلیغاتی 1400/03/26 1400/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و ارسال غذای میهمانان 1400/03/26 1400/03/30
مناقصه سرویس های اداری (آژانس) و اجاره خودروهای جمعی شامل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس، ون تشریفاتی، وانت و کامیون در سال 1400 1400/03/05 1400/03/09
مناقصه تهیه، طبخ و ارسال غذای میهمانان 1400/03/05 1400/03/08
مناقصه خدمات تبلیغاتی 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و ارسال غذای میهمانان 1400/03/04 1400/03/08
مناقصه خدمات تبلیغاتی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی 1400/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس های اداری (آژانس) و اجاره خودروهای جمعی شامل اتوبوس، مینی بوس 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس های اداری (آژانس) و اجاره خودروهای جمعی 1400/03/03 1400/03/09
صفحه 1 از 11