مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سنگ آهن 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ آهن 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برخی از امور ساختمانی احداث، مرمت و بهسازی داخل سایت کارخانه و خارج از آن 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار ساختمانی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه حمل سنگ کچ 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه حمل ۱۰۰,۰۰۰ تن سنگ گچ از معدن سیاهکوه سیمان 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ گچ- تحویلی در محل معدن 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ گچ 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ آهن 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ گچ 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ آهن 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 100/000 تن سنگ آهن هماتیت 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 100.000 تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت صنعتی و نظافت محوطه ی غیر صنعتی کارخانه حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نظافت مورد نیاز کارخانه 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور خدماتی شامل نظافت صنعتی و نظافت محوطه غیر صنعتی کارخانه، حفظ و نگهداری فضای سبز ، جمع آوری ضایعات و امور آبدارخانه ها و مهمانسراها و نظافت ساختمانهای جنبی و سرویس های ب... 1400/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی نگهبانی کارخانه خود 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات سرویس دهی (ایاب و ذهاب پرسنل توسط مینی بوس و اتوبوس) جهت حمل ونقل کارکنان روز کار وشینت کارخانه 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام سرویس حمل و نقل سبک (سواری) و حمل و نقل باری (وانت بار) 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه استخراج، بارگیری و حمل مارل 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12