مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت جهت ساخت و ساز 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه های مسکونی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه با کاربری مسکونی 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت پروژه با کاربری مسکونی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی 1400/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت مساحت عرصه ۱۰۰۰ مترمربع- زیربنای کل تقریبی ۴۶۸۸ مترمربع 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ویلایی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت کاربری مسکونی مساحت زمین 1343/9 مترمربع - مساحت زمین 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه .کاربری ویلایی ( مسکونی ) مساحت طبق سند 79.963 ریال - متراژ عرصه مسکونی 44.848 مترمربع 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت با کاربری مسکونی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت با کاربری مسکونی 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تخریب نمای قدیمی و اجرای نمای جدید ساختمان 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی ـ کاربری تجاری - اداری 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه به مساحت عرصه ۱۰۰۰ مترمربع- زیربنای کل تقریبی ۴۶۸۸ مترمربع 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت با کاربری مسکونی 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 1400/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت ملک با کاربری تجاری - اداری 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت ـ 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت مدنی 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی 1400/03/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13