مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرای تجهیز چاه و احداث اتاقک سرچاهی و حصارکشی، محوطه سازی سایت چاه 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات حصارکشی و محوطه سازی و روشنایی سایت مخزن 1000 متر مکعبی تاسیسات سایت 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه پروژه اجرای عملیات لوله گذاری و احداث آدم رو بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات حصارکشی و محوطه سازی و احداث اتاقک چاه 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عملیات احداث مخزن 200 مترمکعبی بتنی زمینی 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه عملیات حصارکشی (دیوار پیش ساخته)و محوطه سازی سایت مخزن 1000 مترمکعبی 1400/10/27 1400/10/28
مناقصه رفع شکستگی های شبکه و خطوط انتقال و انشعابات روستاهای 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه آبرسانی به مجتمع 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری نقاط پراکنده و احداث منهول باقیمانده شبکه فاضلاب بهزیستی و کیانی و اتصال به منهول 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عملیات اصلاح قسمتی از خط انتقال مجتمع 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عملیات تکمیل خط پمپاژ چاه جدید به مخزن 1000 مترمکعبی 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح بخشی از خط انتقال 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 250 متر 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی - عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق به عمق 150 متر 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری چاه عمیق 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عملیات اجرای خط انتقال مسیر 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه عملیات اجرای خط انتقال مسیر 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه خرید لوله چدن 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه مجتمع آبرسانی تک روستایی عملیات تکمیل اجزای شبکه توزیع و خط انتقال روستای 1400/10/19 1400/10/21
صفحه 1 از 34