مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور خدماتی 1399/02/25 1399/02/28
واگذاری انجام امور خدماتی 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی پشتیبانی و نظافت 1398/02/31 1398/03/02
واگذاری انجام امور خدماتی 1398/02/30 1398/03/02
واگذاری امور خدماتی و نظافتی و حمل و نقل 1398/02/30 1398/03/02
واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی نظافت و حمل و نقل سازمان 1397/05/15 1397/05/15
واگذاری انجام خدمات عمومی بصورت حجمی 1397/05/10 1397/05/15
واگذاری انجام امور خدماتی به صورت حجمی 1396/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدماتی به صورت حجمی 1396/08/11 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی خود را به صورت حجمی 1396/06/26 1396/06/29
صفحه 1 از 3