مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای خدمات بیمه مسئولیت مدنی 1400/11/07 1400/11/09
مناقصه پروژه اجرای عملیات حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز 1400/11/07 1400/11/14
مناقصه اجرای عملیات حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی چهارگانه شهرداری 1400/11/06 1400/11/14
مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان و محوطه عوارض خودرویی 1400/11/06 1400/11/06
مناقصه واگذاری اجرای خدمات بیمه مسئولیت مدنی 1400/10/30 1400/11/09
مناقصه خدمات بیمه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال شهروندان، بیمه تکمیلی درمان کارکنان، بیمه عمر گروهی کارکنان، بیمه حوادث گروهی کارکنان 1400/10/29 1400/11/09
مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان و محوطه عوارض خودرویی شهرداری 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه احداث ساختمان و محوطه عوارض خودرویی 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای عملیات حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز نواحی 1400/10/21 1400/10/22
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری 1400/10/20 1400/10/20
مناقصه آسفالت خیابان 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه پروژه اجرای عملیات حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه پروژه آسفالت 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه پروژه اجرای عملیات حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه انجام امور خدمات شهری نواحی چهارگانه 1400/10/12 1400/10/20
مناقصه واگذاری اجرای خدمات بیمه مسئولیت مدنی 1400/10/01 1400/10/01
مناقصه اجاره و بهره برداری از بیلبورد 1400/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25