مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/10/02 1398/10/18
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/10/02 1398/10/18
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/10/01 1398/10/18
ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتیلن 1398/09/30 1398/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 610 انشعاب پلی اتیلن و فولادی خلخال 1398/09/30 1398/10/04
واگذاری انجام خدمات امور مشترکین، امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه و.. 1398/09/28 1398/10/11
واگذاری پروژه ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتیلن 1398/09/25 1398/10/04
واگذاری پروژه ساخت و نصب 610 انشعابات پلی اتیلن و فولادی 1398/09/23 1398/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین گاز 1398/09/23 1398/09/27
واگذاری پروژه ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتیلن 1398/09/21 1398/10/04
صفحه 3 از 120