مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات تامین تجهیزات و کنتور خوانی, صدور آنی, چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 1397/12/04 1397/12/15
واگذاری پروژه گاز رسانی به روستاها 1397/12/04 1397/12/15
گازرسانی به روستا:احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 و 90 میلیمتر به طول 5400 متر 1397/12/01 1397/12/15
واگذاری انجام خدمات تامین تجهیزات و کنتور خوانی, صدور آنی, چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین 1397/12/01 1397/12/15
واگذاری پروژه گاز رسانی به روستاها 1397/11/30 1397/12/15
خریدایستگاه های کابینتی تقلیل فشار گاز 1397/11/29 1397/12/07
گازرسانی به روستا:احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 و 90 میلیمتر به طول 5400 متر 1397/11/29 1397/12/15
خریدسدل(سه راهی انشعاب)درسایزهای۲۵*۶۳و۲۵*۹۰و۲۵*۱۲۵میلیمتری به تعداد۱۳۰۵۰عددمطابق مشخصات فنی واستاندا... 1397/11/23 1397/11/28
تعمیرات و نگهداری تاسیسات (ابزار دقیق و حفاظت اززنگ) 1397/11/18 رجوع به آگهی
تعمیرات و نگهداری تاسیسات (ابزار دقیق و حفاظت اززنگ) 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 111