مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/09/05 1398/09/20
واگذاری پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/09/04 1398/09/20
خرید کنتورهای توربینی در سایزهای 2-3-4-6 اینچ و تصحیح کننده های حجم گاز 1398/09/04 1398/09/11
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/09/03 1398/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 610 انشعاب خلخال 1398/09/02 1398/09/06
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/08/29 1398/09/13
واگذاری پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/08/29 1398/09/13
خرید شیرهای توپی در سایزهای 3-4-6-8 و 12 اینچ به تعداد 24 عدد مطابق مشخصات فنی و استاندارد شرکت ملی 1398/08/26 1398/08/28
خرید کنتورهای آلتراسونیک 6 اینچ کلاس 600 1398/08/26 1398/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری پارس آباد 1398/08/25 1398/08/29
صفحه 5 از 120