مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود بصورت پیمانکاری جهت ستاد 1398/02/11 رجوع به آگهی
بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز خود به صورت پیمانکاری 1398/02/04 رجوع به آگهی
خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری خرید مصالح آسفالتی 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری 1398/01/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه طراحی، ساخت و نصب سوله 1398/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری طرحی، ساخت و نصب سوله 1398/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور بیمه ای خود و سازمانهای تابعه اعم از بیمه نامه تکمیل درمان کارکنان و همچنین سایر ب... 1397/12/16 1398/01/17
واگذاری خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و تحویل در محل کارخانه آسفالت شهرداری 1397/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای خرید مصالح آسفالتی (سنگی و آهکی) 1397/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41