مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام پروژه ممیزی املاک، اصناف و معابر و تهیه نقشه GIS شهر 1400/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه طراحی باغ ایرانی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه ممیزی املاک، اصناف و معابر و تهیه نقشه GIS 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند و... در شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای احداث میدان میوه و تره بار 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند 1400/08/23 1400/08/27
مناقصه احداث میدان میوه و تره بار 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه احداث میدان میوه و تره بار جدید 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند 1400/08/10 1400/08/19
مناقصه احداث میدان میوه و تره بار جدید در خارج از محدوده شهری و داخل حریم شهر ن 1400/08/05 1400/08/15
مناقصه واگذاری، بهره برداری و نگهداری 5 جایگاه CNG 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری، بهره برداری و نگهداری 5 جایگاه CNG 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، تعمیر، نگهداری جایگاه 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، تعمیر، نگهداری جایگاه CNG 1400/06/29 1400/07/24
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، تعمیر، نگهداری جایگاه CNG 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، تعمیر، نگهداری جایگاه CNG 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت، راهبری، بهره برداری، تعمیر، نگهداری جایگاه CNG اتوبوسرانی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری دیوار گذاری زیر گذر 1400/06/25 1400/06/29
صفحه 1 از 28