مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریداری مقدار 30.000 تن مصالح شن و ماسه کوهی 1398/10/11 1398/10/22
خریداری مقدار 30.000 تن مصالح شن و ماسه کوهی مورد نیاز 1398/09/25 1398/10/02
خریداری مقدار 30.000 تن مصالح و ماسه کوهی مورد نیاز 1398/09/21 رجوع به آگهی
خرید مقدار 50.000 تن مصالح شن و ماسه کوهی 1398/03/21 رجوع به آگهی
خرید مقدار 50.000 تن مصالح شن و ماسه کوهی 1398/02/10 رجوع به آگهی
مصالح کوهی 1397/06/14 1397/06/27
خرید مقدار 80.000 تن مصالح کوهی 1397/06/13 1397/06/27
خریداری مصالح کوهی 1393/12/26 1394/01/11
خریداری 33.000 تن مصالح کوهی 1393/12/19 1394/01/11
خرید 50.000 تن مصالح کوهی مورد نیاز 1392/12/27 1393/01/11
صفحه 1 از 2