مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987772 مناقصه خدمات نگهبانی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5986701 مناقصه خرید شش دستگاه روتاری ولو 1401/09/06 1401/09/12
5985959 مناقصه خرید ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی 1401/09/06 1401/09/12
5981356 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید شش دستگاه روتاری ولو 1401/09/05 1401/09/12
5981332 مناقصه خرید 2 دستگاه ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی 1401/09/05 1401/09/12
5981240 مناقصه خریدشش دستگاه روتاری ولو 1401/09/05 1401/09/12
5981219 مناقصه خریدترانسفورماتور توزیع خشک رزینی 1401/09/05 1401/09/12
5975043 مناقصه خدمات نگهبانی 1401/09/02 1401/09/08
5970912 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نگهبانی 1401/09/01 1401/09/08
5970822 مناقصه خدمات نگهبانی 1401/09/01 1401/09/08
5966144 مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات 1401/08/29 1401/09/03
5965676 مناقصه خدمات نقلیه مرکز 1401/08/29 رجوع به آگهی
5956039 مناقصه خدمات پشتیبانی و راهبری مرکز (115 نفر) 1401/08/26 1401/08/30
5955545 مناقصه تامین خدمات پشتیبانی و راهبری ستاد و مرکز 1401/08/25 1401/09/01
5952622 مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات 1401/08/25 1401/09/03
5951527 مناقصه تامین خدمات پشتیبانی و راهبری ستاد و مرکز 1401/08/24 1401/09/01
5948933 مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات 1401/08/24 1401/09/03
5948129 مناقصه خدمات پشتیبانی و راهبری 1401/08/24 1401/09/01
5948109 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع لوله و اتصالات 1401/08/24 1401/09/03
5948017 مناقصه خرید یک دستگاه تابلو سیستم کنترل plc 1401/08/24 1401/09/01
صفحه 1 از 56