مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حفاظت و نگهبانی محیطی و پیرامونی شهرک 1393/03/10 1393/03/20
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله شهرک 1393/02/07 1393/02/11
واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز شهرک 1393/02/07 1393/02/11
واگذاری راهبری سیستم امداد و آتش نشانی و حفاظت پیرامونی 1393/02/07 1393/02/11
واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات و تامین آب شهرک صنعتی کاسپین 1392/12/26 1392/12/28
واگذاری بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه شهرک 1392/12/26 1392/12/28
صفحه 3 از 3