مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی سالن آمفی تئاتر 1398/07/21 رجوع به آگهی
اجاره تاکسی سرویس مرکز آموزشی درمانی 1398/04/24 رجوع به آگهی
مزایده تاکسی سرویس مرکز آموزشی 1398/04/19 رجوع به آگهی
امور ایجاد نظم و امنیت روانی و اجتماعی بخشهای درمانی و محوطه مرکز آموزشی درمانی 1398/03/22 رجوع به آگهی
امور ایجاد نظم و امنیت روانی و اجتماعی بخشهای درمانی و محوطه مرکز آموزشی درمانی 1398/03/02 رجوع به آگهی
تهیه سیستم کامپیوتر و تجهیزات جانبی بیمارستان کودکان 1397/09/22 رجوع به آگهی
تهیه و نصب کمدبندی رختکن بخشهای بیمارستان 1397/09/07 رجوع به آگهی
تهیه و نصب سیستم امنیتی (دوربینهای مدار بسته) کلینیک 1397/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایجاد نظم و امنیت روانی و اجتماعی بخشهای درمانی و محوطه مرکز آموزشی 1397/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایجاد نظم و امنیت روانی و اجتماعی بخشهای درمانی و محوطه مرکز آموزشی درمانی 1397/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2