مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه‌ آبیاری و زهکشی 1399/08/05 1399/08/05
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی 1399/08/01 1399/08/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" انجام ع... 1399/08/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و... 1399/07/15
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی به صورت برخط (online) 1399/07/08 1399/07/15
واگذاری عملیات اجرایی اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن 1399/07/03 1399/07/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن شهر جدید هشتگر... 1399/07/05
واگذاری عملیات اجرایی اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن 1399/07/01 1399/07/05
عملیات اجرایی اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن 1399/06/15 رجوع به آگهی
اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن شهر جدید 1399/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 37