مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی، خرید، حمل، باراندازی و تحویل کالای سیستم اضطراری تصفیه خانه آب 1396/01/20 1396/01/26
تامین کننده شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال آب و پکیج تصفیه خانه آب 1395/12/26 رجوع به آگهی
تامین منابع مالی، طراحی ، تدارکات ، ساخت ، بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی 1395/07/24 1395/07/27
تامین منابع مالی، طراحی ، تدارکات ، ساخت ، بهره برداری و نگهداری نیروگاه 1395/07/19 1395/07/27
ساخت ، بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی 1395/06/31 1395/07/12
تامین منابع مالی، طراحی ، تدارکات ، ساخت ، بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی 1395/06/29 1395/07/12
سرمایه گذاری در خرید و عملیات نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند 1395/05/28 1395/06/09
خرید و عملیات نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند بر روی چاههای مجاز آب 1395/05/26 1395/06/09
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1395/05/16 1395/05/20
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1395/05/14 1395/05/20
صفحه 27 از 35