مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1395/04/19 1395/04/21
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1395/04/15 1395/04/21
تامین منابع مالی، طراحی، تدارکات، ساخت و بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی 1395/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت و بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی 1395/03/20 رجوع به آگهی
تامین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان 1395/03/19 1395/03/23
واگذاری انجام خدمات عمومی نگهبانی و دفتری شرکت 1395/03/19 1395/03/24
انجام خدمات خودرویی شرکت 1395/03/16 1395/03/19
واگذاری انجام خدمات خودرویی 1395/03/13 1395/03/19
تامین مالی، طراحی، تدارکات ، ساخت ، نصب و بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای هشدار دهنده 1395/03/11 1395/03/12
تامین مالی، طراحی، تدارکات ، ساخت ، نصب و بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای هشدار دهنده 1395/02/30 1395/03/01
صفحه 28 از 35