مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات پشتیبانی و خدمات شرکت سهامی آب منطقه ای 1397/09/05 1397/09/07
واگذاری پروژه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی 1397/08/30 1397/09/01
وصول بخشی از مطالبات شرکت آب منطقه ای 1397/08/30 1397/08/30
پروژه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی پرونده های منابع آب شرکت 1397/08/30 1397/09/01
واگذاری پروژه ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی پرونده های منابع آب شرکت آب منطقه ای 1397/08/29 1397/09/01
وصول بخشی از مطالبات شرکت آب منطقه ای 1397/08/28 1397/08/30
وصول بخشی از مطالبات شرکت آب منطقه ای 1397/08/23 1397/08/26
خرید، نصب و راه اندازی سیستم ذخیره سازی san 1397/08/22 1397/08/24
خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری شبکه, رایانه و تجهیزات جانبی 1397/08/19 رجوع به آگهی
خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری شبکه, رایانه و تجهیزات جانبی 1397/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 29