مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی نگهداری فضای سبز 1395/12/26 1396/01/19
خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز 1395/12/26 1396/01/19
تامین نیروی نگهداری فضای سبز سطح 1395/12/25 1396/01/19
خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز 1395/12/25 1396/01/19
تامین نیروی نگهداری فضای سبز سطح جزیره 1395/12/09 رجوع به آگهی
تامین نیروی نگهداری فضای سبز 1395/12/07 1395/12/08
خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز 1395/12/07 1395/12/11
تامین نیروی نگهداری فضای سبز و تامین نیروی انسانی 1395/12/04 1395/12/08
خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، نگهداری فضای سبز 1395/12/04 1395/12/11
خرید دو دستگاه الکتروپمپ فشارقوی ـ دو دستگاه انرژی ریکاوری توربین 1395/05/06 1395/05/13
صفحه 1 از 10