مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو 1398/09/23 1398/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیرو جهت امور مربوط به ثبت اسناد واملاک 1398/09/06 1398/09/07
واگذاری خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی 1398/02/30 رجوع به آگهی
خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی 1398/02/28 1398/02/31
نظافت و برابری و نامه رسانی 1398/02/28 1398/02/26
فراخوان تهیه لفاف و کارتن پستی 1397/12/14 رجوع به آگهی
فراخوان تهیه لفاف و کارتن پستی 1397/12/13 رجوع به آگهی
پروژه تخریب و احداث ساختمان اداره پست 1397/06/12 1397/06/17
تخریب و احداث ساختمان 1397/06/10 1397/06/17
تخریب و احداث ساختمان اداره پست 1397/06/07 1397/06/17
صفحه 1 از 7