مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید شیر هیدرانت آتش نشانی 1400/04/17 1400/04/26
مناقصه خرید و توزیع غذا برای کارکنان سازمان آتش نشانی 1400/04/01 1400/04/10
مناقصه خرید و توزیع غذا برای کارکنان 1400/04/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کف آتش نشانی برای واحد عملیات 1400/03/27 1400/04/03
مناقصه خرید فوم آتش نشانی 1400/03/05 1400/03/11
مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت انجام ماموریت های اداری و ستادی 1399/12/09 1399/12/14
مناقصه کاربری سازی و تجهیز 10 دستگاه خودرو آتش نشانی 1399/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدمات پشتیبانی نظافتی و پذیرایی ساختمان های ستادی و ایستگاههای عملیاتی 1399/10/30 1399/11/07
مناقصه اورهال و بازسازی و کاربری سازی 5 دستگاه خودرو آتش نشانی 1399/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اورهال ، بازسازی و کاربری سازی 12 دستگاه خودرو آتش نشانی 1399/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 34 دستگاه خودروی استیجاری بدون راننده – سمند 1399/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فوم (کف)آتش نشانی 1399/09/25 1399/10/03
مناقصه طراحی و احداث دکل 4 وجهی 72 متری 1399/09/13 1399/09/20
مناقصه کاربری سازی ، اورهال و تجهیز خودروهای آتش نشانی 1399/09/13 1399/09/22
مناقصه کاربری سازی و تجهیز 10 دستگاه خودرو آتش نشانی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و احداث دکل 4 وجهی 72 متری 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه کاربری سازی ، اورهال و تجهیز خودروهای آتش نشانی 1399/09/13 1399/09/22
مناقصه اورهال و نوسازی 12 دستگاه خودرو 1399/08/25 1399/09/02
مناقصه خرید شیر هیدرانت ایستاده برای سطح شهر 1399/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروهای استیجاری بدون راننده 1399/06/06 1399/06/16
صفحه 1 از 11