مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری فضای سبز 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری تامین پهنای باند اینترنت 1397/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز 1397/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران آزاد خود به منظور ارائه خدمات جهت اجاره 1397/09/14 رجوع به آگهی
تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1397/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران آزاد جهت اجاره 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی - الکتریکی 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی - الکتریکی 1397/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران 1397/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی - الکتریکی 1397/04/31 1397/05/15
صفحه 1 از 4