مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات آزمایشگاه مهندس شیمی 1389/11/18 1389/11/27
واگذاری اجرای پل و کانال بتنی واقع در جزیره 1389/10/27 1389/11/06
خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های کامپیوتر و برق 1389/10/18 1389/10/25
خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های کامپیوتر و برق 1389/10/15 1389/10/22
خرید تجهیزات آزمایشگاه مهندسی شیمی 1389/09/09 1389/09/16
واگذاری اجرای تغییرات و تعمیرات ساختمان 1389/09/07 1389/09/16
واگذاری عملیات اجرایی فضای سبز و شبکه آبیاری 1389/06/31 1389/07/09
عملیات اجرایی فضای سبز و شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ 1389/05/27 1389/06/12
خرید تاسیسات تهویه مطبوع 1389/05/16 1389/05/31
خرید تاسیسات تهویه مطبوع 1389/05/16 1389/05/31
صفحه 5 از 8